کمک انبار

توجه به اين که ممکن است از نظر بسياري از افراد تعريف انبار ، مفهومي بسيار ساده ،  بديهي و پيش پا افتاده به نظر برسد در ابتدا به بررسي تفاوت ذهنيت عموم مردم از انبار

 

 با توجه به اين که ممکن است از نظر بسياري از افراد تعريف انبار ، مفهومي بسيار ساده ،  بديهي و پيش پا افتاده به نظر برسد در ابتدا به بررسي تفاوت ذهنيت عموم مردم از انبار و  مفهوم و تعاريف ارائه شده براي اين واژه در سازمانها  خواهيم پرداخت . در اذهان عمومي ، انبارتعريفي بسيار ساده اي دارد ، تعريف عاميانه انبار عبارت است از  مکاني  براي حفظ و نگهداري انواع کالاهاي مورد نياز تا زمان استفاده آ ن ها   ، اما آنچه از تعريف انباربه صورت حرفه برمي آيد عبارت است ازمکان  يا فضايي که در آن انواع و اقسام مختلف  کالا، از قبيل مواد اوليه ، تجهيزات و محصولات  براساس يک سيستم منظم و طبقه بندي شده نگهداري مي شوند و کليه ورود و خروج ها براساس اصول تعريف شده سازمان مورد نظر انجام مي شود و تمامي مراحل ورود و خروج به ثبت مي رسد . به عبارت ساده تر انبار فضايي برنامه ريزي شده  به منظور ذخيره سازي ، حفظ و نگهداري محصولات و مواداوليه است و تمامي سازمان ها و به خصوص شرکت هاي توليدي و تجاري است که  با توجه به حجم فعاليت و نياز سازمان  ها متغيير است . انبار ها کليه سازمان ها ، شرکت ها ، کارخانه ها و واحدهاي توليدي يکي از مهمترين و مورد توجه ترين بخش هاي سازمان به شمار مي آيند  .  انبارداري  پروسه برنامه ريزي و اجراي کليه عمليات روزانه در يک انبار را شامل مي شود . پرسنل انبار به منظور حفظ و حراست از کالاها در بهترين شرايط ممکن مي بايست با اصول و مباني انباردار آشنا باشند .  . از آنجا که در دنياي مدرن امروز کليه سازمان ها ، ارگان ها  ، کارخانه ها ، واحد هاي کوچک توليدي و حتي کارگاه ها به انبار نيازمند هستند ، مقوله انبار و انبارداري و ميزان آشنايي و تسلط پرسنل انبار بسيار حائز اهميت است و  بر رويه سرعت و سهولت اموردر سازمان بسيار تاثيرگذار است . شرکت دوره هاي آموزش انبارداري ، کسب مهارت ها و قابليت هاي مورد نياز انبارداري و اخذ مدرک انبارداري مي تواند تاثيرات مثبت به سزايي در پيشبرد روند کاري سازمان ها و دستيابي آن ها  به موفقيت داشته باشد .  از اين رو در سال هاي اخير بسياري از صاحبان مشاغل و صنايع خواهان استفاده از نيروهاي مخصص و کارآمد د رزمينه انبارداري هستند و به همين دليل  گذراندن دوره هاي آموزش مديريت انبار مي تواند تاثيرات چشمگير به سزايي در آينده شغلي افراد داشته باشد. با توجه به نياز بازار و علاقه کارفرمايان در به استخدام و به کارگيري  پرسنل مختصص مراکز آموزشي معتبر زيادي اقدام به برگزاري دوره هاي آموزش انبارداري کرده اند .  علاقه مندان مي توانند با گذراندن دوره هاي آموزش انبارداري ، کسب مهارت ها و توانايي هايي مورد نياز و اخذ مدرک انبارداري معتبر قابليت هاي شغلي خود را افزايش دهند  و به اين وسيله شرايط ارتقا جايگاه شغلي و يا افزايش شانس ورود به بازار کار را براي خود  فراهم آورند .  انبارداري  و مديريت انبار بخش مهمي از زنجيره تامين کالا در سازمان ها  به شمار مي رود . طراحي  يک سيستم بدون خطا، ساختار يافته و کارآمد براي رويه انجام فعاليت هاي انبار مقوله اي بسيار حائز اهميت است .